top of page

Förbättra dina texter!

Läser du på högskola och universitet och skriver ett examensarbete eller befinner du dig i en annan profession (yrke) och skriver en rapport eller vetenskaplig artikel? Eller kanske söker du jobb och behöver hjälp med att formulera ditt cv? Kontakta mig för att se över dina texter. Jag tittar på struktur, textflöde, stavfel, interpunktion med mera.Varför det är så viktigt med en välskriven text

Oavsett i vilken profession du befinner dig, om du är student, yrkesverksam tjänsteman eller egenföretagare så är det viktigt att du når ut med med ditt budskap och når fram till din läsare. För det behöver din text vara anpassad efter sin mottagare (läsaren), när det gäller ordval, struktur och textflöde.


Idag lever vi i ett informationssamhälle, där det flödar av information från olika kanaler och som mottagare måste man sålla bland denna djungel av inkommande information. Idag har vi inte heller så gott om tid. Många är stressade och springer mellan jobb, vardagssysslor och fritidsaktivitet. För att kunna nå ut till din läsare behöver du därför en text som är lätt att läsa, där budskapet är tydligt och där texten har en klar röd tråd.


En text med alltför många stavfel, som brister i sitt textflöde eller sin struktur blir svår att läsa. Det blir både krångligt och tidskrävande att plöja sig igenom texten, något som kan leda till att din text drunknar i allt informationsflöde och inte blir läst överhuvudtaget.


En välskriven och tilltalande text kan däremot hålla sig flytande och snabbt greppa tag om sin läsare. Den vill ber helt enkelt om att få bli läst! Men inte bara detta, en välarbetad text med god struktur ger även en bild av dig som person. Den visar på egenskaper som noggrannhet, god förmåga att uttrycka sig och att vara välinsatt i sitt ämne. Egenskaper som uppskattas inom en rad områden, och som hjälper dig att sticka ut i mängden, något som till exempel är viktigt när du söker jobb, vill framhäva din expertis eller uppnå ett efterlängtat resultatet i din utbildning.


Vad erbjuder jag?

Som utbildad journalist, svensk- och SFI-lärare, samt tidigare textrådgivare har jag god kunskap om olika typer av texter på olika nivåer. Jag kan hjälpa dig där du befinner dig i ditt textarbete. Jag hjälper dig med textflöde, struktur och stavfel bland annat. Skriv ett meddelande och berätta vad du vill ha hjälp med så återkommer jag till dig!
bottom of page